Avís legal de clinikpodologia.com/ca/

El present avís legal regula l’ús del servei de la pàgina Web d’Internet clinikpodologia.com/ca propietat d’Albert Casas Gutierrez amb N.I.F 45481480-S i domicili en C/ Galileu, 305 08224 Terrassa (Barcelona).

Condicions d’ús

L’ús del lloc web www.clinikpodologia.com es regeix per les normes establertes en el present avís legal. Amb la seva utilització, vostè accepta les condicions d’ús.

Es fa constar que aquest lloc web no està especialment dirigit a menors d’edat.

Contingut i ús

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present Web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial o d’un altre tipus amb clinik.

clinik es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva pàgina Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i productes que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Es prohibeix l’ús de l’E-mail per a activitats d’enviament massiu de correu no sol·licitat (spam), així com l’enviament de qualsevol contingut o opinió que vulneri la legalitat vigent i/o drets legítims d’altres persones. clinik es reserva el dret d’adoptar les mesures legals que consideri oportunes per protegir els seus legítims drets.
Política de Privadesa. Protecció de dades.
Pot trobar la nostra política de privadesa des de la secció corresponent: cliqui aquí.

Política de Privadesa. Protecció de dades

Podeu trobar la nostra política de privacitat des de la secció corresponent: cliqueu aquí.

Drets de Propietat Intel·lectual

Tots els continguts del lloc web clinikpodologia.com/ca (incloent, sense caràcter limitatiu, bases de dades, imatges i fotografies, dibuixos, gràfics i arxius de text) són propietat de clinik o dels proveïdors de continguts, havent estat, en aquest últim cas, objecte de llicència o cessió per part dels mateixos, i estan protegits per les normes nacionals o internacionals de propietat intel·lectual. La recopilació, disseny, ordenació i muntatge de tot el contingut del lloc web és propietat exclusiva de clinik i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel·lectual.

Les marques, rètols, signes distintius o logos del Web referenciat són titularitat de clinik i estan degudament registrats, així com els textos, dades i dibuixos gràfics; o bé són titularitat de les entitats proveïdores d’informació, no podent ser objecte d’ulterior modificació, còpia, transformació, alteració, reproducció, adaptació o traducció per part de tercers, sense l’expressa autorització per part del titular d’aquest contingut. La posada a la disposició dels textos, dades i dibuixos gràfics no implica, en cap cas, la cessió de la seva titularitat o la concessió d’un dret d’explotació, reproducció, difusió, transformació, distribució, o transmissió al seu favor, diferent del dret d’ús que comporta la utilització legítima del Web.

Manifestacions

Clinik ha adoptat les mesures físiques, tècniques i de gestió necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, amb l’objecte d’evitar, en la mesura del possible i sempre segons l’estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Clinik manifesta que aquest lloc web disposa de la tecnologia adequada per permetre l’accés i utilització del mateix. No obstant això, no es responsabilitza per l’eventual existència de virus o altres elements nocius, introduïts per qualsevol mitjà o per qualsevol tercer, que puguin produir alteracions en els seus sistemes informàtics.

El lloc web clinikpodologia.com/ca podria contenir inexactituds, omissions rellevants, imprecisions o errates. clinik no garanteix, en cap cas, la veracitat, exactitud i actualitat de les dades contingudes en el seu lloc web. L’usuari que accedeix al mateix exonera a clinik de qualsevol responsabilitat en relació a la fiabilitat, utilitat o falses expectatives que aquest lloc web pogués produir-li.

Limitació de responsabilitat

1.- clinik no ofereix garanties de cap classe quant al funcionament del present Web o a la informació continguda en el mateix, ni serà responsable dels danys o perjudicis, de qualsevol índole, que puguin derivar-se del seu ús.

2.- Així mateix, clinik exclou tota responsabilitat per la licitud, contingut i qualitat de les dades i informacions oferts per terceres entitats a través del citat lloc web.

Enllaços hipervínculos

1.- Els titulars d’altres llocs web que desitgin crear un hipervínculo a clinikpodologia.com/ca es comprometen a no realitzar manifestacions falses, inexactes o incorrectes, que puguin induir a error o, en general, que siguin contràries a les lleis.

2.- Els titulars d’altres llocs web que desitgin crear un hipervínculo a clinikpodologia.com/ca es comprometen, així mateix, a no establir hipervínculos amb llocs web que continguin continguts, manifestacions o propaganda d’índole racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme i, en general, que puguin perjudicar de qualsevol manera el bon nom o la imatge de clinik.

3.- La inclusió de hipervínculos en clinikpodologia.com/ca no implica necessàriament que clinik mantingui relacions mercantils o vincles associatius amb el titular del lloc web en la qual s’estableixi l’enllaç.

4.- La presència de hipervínculos té una finalitat merament informativa, motiu pel qual clinikno es responsabilitza ni atorga garantia de cap naturalesa, ni expressa ni implícita respecte a la comerciabilidad, idoneïtat, qualitat, característiques, procedència, comercialització o qualsevol altre aspecte de les informacions i/o productes i/o serveis que s’ofereixin a través del lloc web referenciat.

5.- L’Usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents als portals enllaçats.

A causa que clinik no té control algun sobre les pàgines enllaçades a través dels vincles que s’incorporen al Portal, l’Usuari reconeix i accepta que clinik no assumeix responsabilitat alguna pel contingut ni pels serveis als quals l’Usuari pugui accedir en aquestes pàgines ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en els mateixos.

Legislació aplicable

Amb caràcter general les relacions entre clinik i els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents a la Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.